Ogólne warunki korzystania z tej strony internetowej:
Niniejsza nota prawna określa ogólne warunki dostępu i korzystania z tej witryny internetowej, zwanej dalej „witryną”.

COSTA INVEST REAL ESTATE, S.L.U, zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego informuje:
To, że jest właścicielem domeny i witryny www.booking.costainvest.com.
Twoje dane identyfikacyjne to: Nazwa firmy: COSTA INVEST REAL ESTATE S.L.U. (zwane dalej „Firmą” lub „Odpowiedzialnym”). CIF: B-42651455 Adres: Calle Salvador Dalí 20, lokal 1, CC Via Park 1, Playa Flamenca 03189 Orihuela Costa (Alicante) - Hiszpania Telefon: (+34) 966 760 422. Zarejestrowany w rejestrze handlowym Alicante, tom 4222 , Folio 86, arkusz A-165536. E-mail do komunikacji dotyczącej ochrony danych: info@costainvest.com

Korzystanie z serwisu gwarantuje stan użytkownika i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej oraz w Polityce prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z określonymi tutaj warunkami, powinien odmówić dostępu do serwisu i korzystania z niego.

Prawo usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI)
Właściciel tej strony internetowej udostępnia odwiedzającym wyżej wymienioną serię danych, które zgodnie z ustawą 34/2002 z 11 lipca. - LSSICE „Usługi społeczne i informacje o handlu elektronicznym” są obowiązkowe zarówno dla odbiorców usługi, jak i dla właściwych organów:

Własność intelektualna i przemysłowa na treści strony.
Wszystkie elementy składające się na stronę internetową, a także jej struktura, projekt i kod źródłowy stanowią własność cytowanego autora i są chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej. Fotografie zamieszczone na tej stronie odpowiadają w całości swoim majątkiem autorom cytowanym obok nich.

Powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub publiczne udostępnianie strony internetowej lub jakichkolwiek jej elementów nie może być przeprowadzane bez uprzedniej zgody tej witryny.

Użytkownicy serwisu mogą wykorzystywać jego zawartość wyłącznie do celów prywatnych i osobistych.

Korzystanie ze strony internetowej lub jakichkolwiek jej elementów do celów komercyjnych lub nielegalnych jest absolutnie zabronione.

Niniejsza witryna internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez osoby trzecie z treści zawartych w witrynie i może podejmować wszelkie działania cywilne lub karne, które jej dotyczą, w przypadku naruszenia tych praw przez użytkownika.

Ochrona danych osobowych (LOPD).
Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych niniejsza strona internetowa zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych oraz zachowania ich poufności. W tym celu podejmie niezbędne środki, aby uniknąć jego zmiany, utraty, leczenia lub nieuprawnionego dostępu.

Celem zbierania i automatycznego przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie, świadczenie, rozszerzanie i ulepszanie usług dla użytkowników.

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu w dowolnym momencie, pisząc na tę stronę internetową, dołączając do kserokopii D.N.I.

Modyfikacje.
W celu usprawnienia działania serwisu zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, do jednostronnej modyfikacji, rozszerzenia lub czasowego wstrzymania prezentacji, konfiguracji, specyfikacji technicznych i usług serwisu.

Zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie, a także wszelkich innych warunków szczególnych.

Wyłączenie odpowiedzialności.
Ta strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne, formalne lub liczbowe, które może zawierać strona internetowa, ani za dokładność informacji w niej zawartych, ani za zidentyfikowane lub anonimowe opinie wyrażane przez osoby i / lub podmioty w ta strona internetowa. W przypadku wynajmu, wynajmu częściowego i / lub całkowitego oraz sprzedaży wspomnianej strony internetowej, wykluczamy wszelką odpowiedzialność za zamieszczone w niej treści i prawdziwość, będąc całkowitą i całkowitą odpowiedzialnością kupującego / najemcy.

Hiperłącza.
W przypadku hiperłączy zawartych w witrynie internetowej, które mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawiać się na tych stronach, które będą miały wyłącznie charakter informacyjny iw żadnym wypadku nie będą implikować związku tej witryny internetowej oraz osób lub podmiotów, które są właścicielami takich treści lub właścicieli witryn, na których się znajdują.