REGULAMIN

 

DANE ODPOWIEDZIALNEGO PODMIOTU.

Nazwa firmy: COSTA INVEST REAL ESTATE S.L.U. (zwane dalej „Firmą” lub „Odpowiedzialnym”). CIF: B-42651455 Adres: Calle Salvador Dalí 20, lokal 1, CC Via Park 1, Playa Flamenca 03189 Orihuela Costa (Alicante) - Hiszpania Telefon: (+34) 966 760 422. Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Alicante, Tom 4222 , Folio 86, arkusz A-165536. E-mail do komunikacji dotyczącej ochrony danych: info@costainvest.com


1-KORZYSTANIE Z NOCLEGÓW TURYSTYCZNYCH:

Podpisanie umowy wynajmu nieruchomości i jej zajęcie skutkuje przyjęciem wszystkich poniższych zasad korzystania, które regulują przepisy turystyczne dotyczące apartamentów turystycznych przeznaczonych do użytku wakacyjnego

Firma rezerwuje sobie prawo do przyjęcia gości.

Spółka nie jest ODPOWIEDZIALNA ZA przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione przez klientów wynajmujących obiekt i korzystających z obszarów wspólnych. Klient sam musi zabezpieczyć swoje kosztowności. 

2- WARUNKI WSTĘPU

 

Dokonanie rezerwacji przez Internet podlega następującym klauzulom:

2.1. Oświadczenia:

Klient oświadcza:

a) Być pełnoletni i mieć pełną zdolność do dokonania rezerwacji, oświadczaja, że rozumie i akceptuje wszystkie warunki zawarte na stronie internetowej.

b) że dane podane podczas rezerwacji są zgodne z prawdą i kompletne.

c) Potwierdza dokonaną rezerwację, a zwłaszcza wskazane daty i liczbę osób.

d) że zobowiązuje się do przestrzegania poszczególnych regulaminów obiektu turystycznego.

2.2. Dostęp do sieci: Za dostęp do tej strony internetowej odpowiada Klient

2.3. Klienci / mieszkańcy kwatery, bez wyjątku, będą zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości (DOWÓD OSOBISTY / PASZPORT / KARTA IDENTYFIKACYJNA ) w momencie zameldowania.

Dostęp i / lub przebywanie ludzi w nieruchomości zostanie uniemożliwione w następujących przypadkach:

Gdy osoba przejawia agresywną postawę, zwłaszcza gdy zachowuje się agresywnie lub prowokuje do kłótni, stwarza sytuacje zagrożenia lub niedogodności dla innych mieszkańców lub personelu obsługi. 

Gdy osoba nosi broń i przedmioty, które mogą być używane jako takie.

Gdy dana osoba spożywa narkotyki, środki odurzające lub psychotropowe lub wykazuje objawy ich spożycia oraz osoby, które wykazują oczywiste oznaki lub zachowania pod wpływem alkoholu. Powodem do opuszczenia nieruchomości będzie również umyślne uszkodzenia obiektów, skandale, zgiełk, zwłaszcza w obliczu skarg innych użytkowników lub sąsiadów, których spokój i prywatność są zakłócone. W takich przypadkach firma może skorzystać z pomocy pracowników właściwego organu policji.

Osoby, które będąc w doskonałym stanie psychicznym nękają, zastraszają lub grożą personelowi bądź innym mieszkańcom, również będą powodem do wydalenia.
Ze względów bezpieczeństwa i ochrony, niedozwolone jest przebywanie na terenie obiektu lub korzystanie z nich przez osoby niezarejestrowane w dokumencie wstępu, a także zabroniony jest dostęp do obszarów wspólnych, takich jak basen, tereny sportowe, tereny zielone itp.…
Może zostać wyproszony z nieruchomości w momencie, gdy przebywa w niej więcej osób niż określono w dokumencie przyjęcia przez klienta / lokatora.


3 - GODZINY KONTROLI I WEJŚCIA:

Zakwaterowanie odbywa się w godzinach 16:00 - 18:00.

Zakwaterowanie do godz 16:00 jest możliwe po uzyskaniu zgody firmy, ponieważ miejsca noclegowe muszą być w pełni przygotowane.

Klucze do zakwaterowania należy odebrać w naszym biurze pod adresem C / Salvador Dalí nº20, lokal 1-4 CC Via Park I Orihuela Costa (Alicante), od poniedziałku do piątku od 9:00. o 18:00 oraz w soboty od 10.00 o 14:00.   Firma zastrzega sobie prawo do niedostarczenia kluczy do samego miejsca zakwaterowania. W soboty i niedziele poza godzinami pracy biura, klucze dostarczone będą do apartamentu bez dodatkowych kosztów .

Klient zpbowiązany jest do poinformowania o przybliżonym czasie przybycia.

Klienci proszeni są o poinformowanie nas o tym 30 minut przed przyjazdem.

Obowiązkowe jest, aby klient / mieszkaniec zarezerwowanej nieruchomości, wypełnił i podpisał dokument wstępu, który będzie określał między innymi wymagane przez klienta usługi. Ten dokument jest traktowany jako umowa między obiema stronami.

W przypadku, gdy chcesz, aby klucze zostały Ci dostarczone do apartamentu, otrzymasz dodatkową opłatę w wysokości:

Dostarczenie kluczy:          
09:00 do 18:00 w wysokości 30,00 €. 
18:00 do 24:00 od 40,00 €. 
24:00 do 09:00 od 50,00 €. 


płatne w momencie dostarczenia kluczy             
                                                                                                          
4 - HARMONOGRAM WYMELDOWANIA I ZAMELDOWANIA:

Wymeldowanie z apartamentu odbywa się w godzinach 9:00-11: 00.

Jeśli chcesz wymeldować się przed godziną 9:00, poinformuj nas o tym dzień wcześniej.

Każde opóźnienie w wymeldowaniu bez uprzedniej zgody spowoduje naliczenie opłaty w wysokości jednej nocy w zależności od sezonu.

5 – OPUSZCZENIE APARTAMENTU 

Klient zobowiązuje się do  usunięcia wszelkich nieczystości i pozostawienia nieruchomości przynajmniej  takim porządku, jakim ją zastał. W momencie wymeldowania firma dokona przeglądu ogólnego stanu apartamentu, a także dokona kontroli spisu wyposażenia, w celu sprawdzenia prawidłowego użytkowania apartamentu.

ZWROT KLUCZY:

Klucze należy dostarczyć na koniec pobytu, o ustalonej godzinie wyjazdu, firma pojawi się w miejscu zakwaterowania, aby sprawdzić jego stan i przystąpi do odbioru kluczy oraz w razie potrzeby zwróci kaucję.

W przypadku, gdy klient lub firma z jakiegokolwiek powodu nie mogą być obecni podczas wymeldowania, firma przeprowadzi przegląd a posteriori i po sprawdzeniu przez firmę stanu zakwaterowania i wyposażenia, kaucja zostanie zwrócona .

Zwrot kaucji nastąpi przy użyciu tej samej formy płatności, którą dokonano.
 

6- ANULOWANIE REZERWACJI

W przypadku anulowania rezerwacji zostanie pobrana opłata w zależności od wyprzedzenia, z którym zostanie powiadomiony. Wszystkie wydatki z tego tytułu ponosi klient / lokator .

Procentowy koszt związany z anulowaniem rezerwacji zostanie uwzględniony w całkowitym koszcie pobytu i zgodnie z poniższą tabelą:

Pełny zwrot pieniędzy jest możliwy tylko wtedy, gdy anulowanie rezerwacji następuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed datą przyjazdu, a anulowanie następuje w ciągu 48 godzin od momentu rezerwacji. 50 % zostanie zwrócone, gdy anulacja nastąpi co najmniej 7 dni przed przyjazdem. Anulowanie rezerwacji dokonane w ciągu 7 dni przed datą przyjazdu nie podlega zwrotowi. 

W przypadku rezygnacji z lokalu z wyprzedzeniem, co zostało uzgodnione między stronami, zostanie naliczona całkowita ustalona kwota za pobyt, jako wyrządzone szkody.

W ofertach specjalnych zasady te mogą ulec zmianie, jeśli tak określono.


7 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Po przybyciu do wynajmowanego domu należy sprawdzić jego stan. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady lub anomalii należy niezwłocznie poinformować o tym firmę, aby mogła ona podjąć odpowiednie kroki. W ciągu najbliższych kilku dni żadne reklamacje nie będą przyjmowane.

Obiekty są przeznaczone do wynajmu turystycznego na wakacje . Są częścią różnych społeczności sąsiadów, których najemcy zobowiązują się przestrzegać i szanować. 

Zabrania się urządzania lub organizowania przyjęć w kwaterach.

W apartamencie nie może przebywać więcej osób niż określone w dokumencie przyjęcia klienta, będzie to powodem do wydalenia z nieruchomości.

Najemcy zobowiązują się do zachowania właściwego zachowania, by żyć w dobrych stosunkach z sąsiadami, nie hałasować wewnątrz i na tarasie mieszkania, co mógłoby przeszkadzać sąsiadom, a także z dużą ostrożnością korzystać z części wspólnych, zwłaszcza jeśli chodzi hałas i utrzymanie czystości obiektów. 

Dla bezpieczeństwa , zgodnie z przepisami prawa oraz ogólnymi normami palenie na terenie zakwaterowania jest zabronione.

Zwierzęta nie są akceptowane.

Utrzymuj nieruchomość w czystości.

Korzystaj z obiektu, sprzętu i przyborów znajdujących się nieruchomości zgodnie z celem ich przeznaczenia, zachowując przy tym ostrożność; W przypadku pęknięć lub uszkodzeń wydatki zostaną pobrane do kwoty dostarczonej jako depozyt.

Jeżeli korzystasz z połączenia internetowego / Wi- Fi , powinieneś wiedzieć, że czynności wykonywane podczas pobytu w apartamencie są Twoją wyłączną odpowiedzialnością.


8 - WSKAZÓWKI I SUGESTIE


Klient podpisujący dokument przyjęcia jest odpowiedzialny za prawidłowe zachowanie wszystkich towarzyszących mu osób. Jeśli ta osoba lub którykolwiek z jej towarzyszy nie zachowuje się w odpowiedni i odpowiedzialny sposób podczas swojego pobytu, firma jest upoważniona do wezwania klienta i jego towarzyszy do natychmiastowego opuszczenia nieruchomości, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

Wychodząc z nieruchomości zamknij drzwi do mieszkania i spróbuj je otworzyć ponownie (bez wkładania klucza), aby upewnić się, że są dobrze zamknięte, nawet jeśli jest to krótkotrwałe.
 

Szanuj obszary, w których znajdują się apartamenty, w nocy i w godzinach drzemki oraz generalnie unikaj niepotrzebnego hałasu.

Prosimy o właściwe korzystanie z obiektów, z poszanowaniem mebli i ogrodów w miejscu zakwaterowania .

9- BEZPIECZEŃSTWO

Serwis wykorzystuje powszechnie akceptowane w branży techniki bezpieczeństwa informacji, takie jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne, a wszystko to w celu by zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych. Aby osiągnąć te cele, użytkownik / klient akceptuje fakt, że dostawca uzyskuje dane w celu odpowiedniego uwierzytelnienia kontroli dostępu. Podobnie dane dotyczące Twojej karty kredytowej nie są rejestrowane w żadnej bazie danych, ale trafiają bezpośrednio do POS (terminala sprzedaży) Bank Santander. Ponadto informujemy, że w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa posiadaczom kart kredytowych posiadamy bezpieczny system płatności zwany CES (Secure Electronic Commerce). W ten sposób, jeśli jesteś posiadaczem „zabezpieczonej” karty, zawsze możesz dokonać płatności kartą VISA lub MASTERCARD w naszym sklepie.

Naszym głównym celem jest, aby klient miał dobre wakacje.
Z tego powodu w przypadku stwierdzenia przez klienta jakichkolwiek uchybień prosimy o poinformowanie nas jak najszybciej i w trakcie pobytu w apartamentach, aby dać możliwość wyjaśnienia w trakcie pobytu. Właściciel z pewnością doceni wszelkie sugestie, które możesz nam zaoferować, aby umilić pobyt przyszłym lokatorom.
 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!